Чистене на тавани на жилищен вход в стара кооперация

Почистване на много замърсени и изоставени тавански помещения в жилищна кооперация в София. Товарене и извозване на строителни отпадъци, боклуци и стари мебели до лицензирано сметище.

Таванските помещения бяха на на пети етаж в стара жилищна кооперация на бул. Ал. Стамболийски в гр. София. Сградата няма асансьор и всички отпадъци и боклуци са свалени на ръка пет етажа по стълбите на жилищния вход.

По стълбите са свалени, натоварени и извозени 300 (триста) чувала с боклук и отпадъци.

След извозване на отпадъците и боклуците направихме цялостно почистване както на таванските помещения, така и чистене на стълбището във входа на кооперацията.

Почистването на обекта е извършено през ноември 2023 г.