Дезинфекция за COVID-19

Дезинфекция за Ковид-19

Дезинфекция за COVID-19 в помещения, които не са здравни заведения

Посочената в тази страница информация не е отделна услуга, а описание на изискванията за дезинфекция в условията на вирусна епидемия от COVID-19 с които ние от ЧИСТОТА СОФИЯ се съобразяваме при всички услуги за почистване на домове, офиси, търговски обекти и входове.

Вирусът на COVID-19

Вирусът на COVID-19 може да оцелее върху повърхности от различни материали за най-малко 2 до 3 дни.

По тази причина е желателна редовна дезинфекция на повърхности, потенциално замърсени със SARS-CoV-2, например често докосвани повърхности като дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление или бутони за асансьори, повърхности, които може да са били изложени на дихателни капчици, като кихане или кашлица, както и подове в помещенията.

Избор на дезинфектант

За дезинфекция на дома и офиса ЧИСТОТА СОФИЯ използва само дезинфектанти, които са одобрени от Министерство на здравеопазването. За тази цел на етикета на дезинфектанта е посочен номер на издаденото разрешение, изискване относно начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение.

При дезинфекция на търговски обекти в областта на храните се съобразяваме и с Указанията към бизнес операторите, стопанисващи обекти, регистрирани или одобрени4 по Закона за храните на БАБХ.

Установяване на критични точки

За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция.

Критични точки са всички повърхности, свързани с интензивно движение на хора, както и често докосваните повърхности като бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на обекта.

Химическа дезинфекция

Малките повърхностите директно се опръскват със спрей или се изтриват с чиста кърпа, предварително напоена с дезинфектант.

Големи повърхности се обработват с дезинфектант под формата на концентрат, от който преди употреба се изготвя работен разтвор при спазване на указанията на производителя.

Физически методи за дезинфекция

В зависимост от вида на обекта и неговото работно време може да се използва като допълнение към химичните методи на дезинфекция и дезинфекция чрез бактерицидни лампи.

Не се колебайте, за поръчка или въпроси, обадете се на телефони:

Моб.:  087 833 25 49
Моб.:  087 833 25 81

Обадете се, не ни щадете!